Generelle handelsbetingelser for LS Hydraulik ApS

Følgende handelsbetingelser finder anvendelse ved handelsforhold med LS Hydraulik ApS, Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt
Dette gælder med hensyn til alle leverancer og ydelser, som sælger og leverandør præsterer i løbende og fremtidige forretningsforbindelser med vores aftagere.

Salg og levering:

Salg og levering finder sted efter almindelige leveringsbetingelser, hvis ikke andet er anført i generelle handelsbetingelser, i henhold til NL 92, NLM 94, NU 98 eller seneste udgave af NLM.
Vore kunders indkøbsbetingelser viger for disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af LS Hydraulik ApS.

Betalingsbetingelser:

Betaling falder netto kontant 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt.
Ved fremsendelse af skriftlig rykker opkræves et gebyr på DKK 100 og kræves rente i henhold til renteloven pr. rykker.
Køber har ikke ret til betaling ved modregning.
Enhver forsinkelse af betaling giver LS Hydraulik ApS ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør LS Hydraulik ApS for enhver anden kontraktlig forpligtelse.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke skriftligt er anerkendt med LS Hydraulik ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modregning af nogen art.

Priser:

Selskabets priser er ab fabrik, ekskl. moms og andre afgifter, der er eller måtte blive påregnet produkterne.

Annullering:

En annullering kan kun ske efter skriftlig aftale med LS Hydraulik ApS og med vores accept. Såfremt det drejer sig om værkstedsleverancer eller varer, der ikke er standard lagervarer, kan annullering ikke finde sted.
Ved ordre på specielt fremskaffede varer kan ordren ikke annulleres.

Returnering:

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og sendes da franko til LS Hydraulik ApS adresse: Gammelgårdsvej 9, 7130 Juelsminde.
Varer tages kun retur i ubeskadiget og ubrugt stand. Returnerede varer krediteres kun mod fradrag af vore omkostninger. For standard lagervarer beregnes et krediteringsgebyr på 30% af fakturaprisen, dog min. DKK 500,- eksklusiv. moms.
Specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

Fejl og mangler:

Hvis køber vil påberåbe sig en fejl eller mangel, skal køberne reklamere straks efter undersøgelse af varen, ved skriftligt redegørelse af fejlen eller manglen.
Såfremt denne reklamering ikke finder sted straks, fortabes køber sin ret til at gøre fejlen eller manglen gældende.

Ekspeditionsgebyr:

Ved ordre under DKK 500,- netto ekskl. moms, forbeholder LS Hydraulik ApS sig ret til, at kræve et tillæg for afvikling af ordren på DKK 75,- netto.
Såfremt LS Hydraulik ApS skal bringe ordre til en anden distributør end vores sædvanlige, opkræves et gebyr på DKK 75,-.

Forsendelse:

Forsendelse finder sted for købers regning efter vores valg af transportør og emballage, hvis ikke andet er aftalt ved bestillingen. Emballage tages ikke retur.

Kursforhold:

Ændres kursforholdene mellem vor valuta og leverandørlandets valuta med mere end 2 % fra tidspunktet for aftalens indgåelse til kunden betaler, forbeholder LS Hydraulik ApS sig ret til at regulere prisen med den fulde difference.

Levering:

De anførte leveringsterminer er efter vores bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger på tilbudstidspunktet eller aftalens indgåelse. LS Hydraulik ApS forbeholder sig ret til at udskyde leveringstidspunktet eller annullere ordren, såfremt årsagen til forsinkelsen er force majeure forhold som LS Hydraulik ApS ikke er herre over.
Leveringsmåden fremgår af ordrebekræftelsen.

Rabat:

Indgåede rabataftaler er gældende i 12 måneder fra underskrivelsen af rabataftalen, medmindre andet er aftalt.